çevrilmək

çevrilmək
1. məch. Başqa hala salınmaq, başqa şəklə salınmaq, döndərilmək. O başını yellədib bir ah çəkdi dərindən, «Ah» alova çevrilib saçıldı gözlərindən. B. V..
2. t-siz. Tez-tez bir haldan başqa hala keçmək. Su donaraq buza çevrilmişdir. – Radium parçalanaraq axırda qurğuşuna çevrilir. «Günəşin tarixi». // məc. Dönüb başqa bir şey olmaq, başqa keyfiyyət almaq, başqa bir şeylə əvəz olunmaq. Bulağa gəlirkən <Zöhrədə> olan nəşə indi tamamilə kədərə çevrilmişdi. Ə. Vəl.. Bir anda Sonanın halı dəyişdi, həsrət və məhəbbət qəribə bir marağa və şübhəyə çevrildi. M. İ..
3. məch. İstiqamətləndirilmək, yönəldilmək. Pulemyotlar düşmənə tərəf çevrildi. – Toplara bax, toplara, tanklara bax, tanklara; Od saçan lülələri çevrilibdir gör hara? B. V..
4. f. Dönmək, devrilmək. Arvad qışqırdı, uşaqlar çığırışdılar, məcməyi üzüqoylu çevrilib, dolmanın hərəsi evin bir küncünə diyirləndi. Ç.. Səs-küy artdı, ara qarışdı, üstü içki və yeməklə dolu stollar çevrilib alt-üst oldu. S. Vəliyev.
5. f. Özünü çevirmək, özünü döndərmək, dönmək. Tərlan yatağında tez-tez o yan-bu yana çevrilir, yata bilmirdi. M. Hüs.. Midhəd gözlərini açdı, təyyarənin böyrü üstə çevrildiyini ani olaraq duydu. Ə. Vəl.. // Üzünü, ya bədənini döndərmək, başqa səmtə döndərmək, dönmək. Faytonçu çevrilib Qəhrəmana baxdı. S. R.. Ayna çevrilib geri baxdı. Ə. M..
6. məch. Şumlanmaq, sürülmək, bellənmək, təpilmək. Meynəlik çevrilib qurtarmışdır. – Torpaq çevrilmək, nəfəs almaq istəyir. Ə. Vəl..
7. məch. Tərcümə olunmaq. Əsər bir neçə dilə çevrilmişdir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • çevrilmə — «Çevrilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dönmək — f. 1. Getdiyi, ya durduğu tərəfin əksinə çevrilmək. Sağa dön! – Atlı . . bütün vücudu ilə səs gələn səmtə döndü. M. Hüs.. // İstiqamətini dəyişmək, başqa tərəfə yönəlmək. Küçəni dönərkən bir Çin polisi onun qabağını aldı. S. S. A.. // «Dönüb»,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • realizə — <lat.> Satma, satılma; satıb pula çevirmə, satılıb pula çevrilmə. İstehsal olunan məhsulun realizəsi. Realizə edilmək – satılıb pula çevrilmək. Realizə etmək – satıb pula çevirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təbəxxür — is. <ər.> Buxarlanma, buğa çevrilmə. Təbəxxür etmək – 1) buxarlanmaq, uçub getmək, buğa çevrilmək. Qaz təbəxxür etdi; 2) məc. zar. yox olma, yoxa çıxmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Абдуллаев, Чингиз Акифович — Чингиз Абдуллаев азерб. Çingiz Akif oğlu Abdullayev Дата рождения: 7 апреля 1959(1959 04 07) (53 года) Место рождения: Баку, СССР …   Википедия

  • axtarammağ — (Dərbənd) çevrilmək, qəzaya uğramaq (maşın, traktor və s.). – Tabasaran yulində sovxozun tiraxturi axtarammişdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çalıtğamağ — I (Salyan) o tərəf bu tərəfə çevrilmək, narahat yatmaq. – Uşax sə:rəcən çalıtğıyıb II (Salyan) çalışmaq, cəhd etmək. – Nağədə çalıtğıyıram, əlim gətimir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qaηarılmax — (İmişli) çevrilmək, dönmək. – Bu qaηarıldı, əyildi aşa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qorcimməg — (Yardımlı) qurdalanmaq, çevrilmək. – O yən bu yənə qorcimmə, yerində düz otuginən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qurcələmməg — (Yardımlı) o yan bu yana çevrilmək, sakit oturmamaq. – Nə qurcələneysən, yerində otuginən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”